Materiały Inżynierskie w Bibliotece Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska od 15 kwietnia 2010 roku do 14 kwietnia 2013 roku realizowała projekt Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

Projekt miał na celu konserwację zachowawczą i archiwizację unikatowych zbiorów bibliotecznych, zabezpieczenie ich przed kradzieżą i zniszczeniem, a przede wszystkim digitalizację zagrożonych całkowitym przepadkiem, unikatowych w skali kraju zbiorów oraz zbudowanie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, jako platformy bezpiecznego i otwartego udostępniania zbiorów bibliotecznych w postaci cyfrowej (www.jbc.bj.uj.edu.pl).

Część objętych projektem zbiorów, przede wszystkim XIX- i XX-wieczne czasopisma, została wyłączona z udostępniania ze względu na bardzo zły stan zachowania. Ich digitalizacja w ramach projektu pozwoliła na przywrócenie czytelnikom setek bezcennych dokumentów, a zarazem sprawiła, że stały się one łatwo osiągalne dla każdego na świecie.

W realizację projektu zaangażowało się 55 osób. Dzięki ich pracy zdigitalizowano m.in. 215 tytułów jedynych w Polsce egzemplarzy czasopism, które złożyły się na 1222 tomy zeskanowanych i opublikowanych czasopism. Ponadto  udostępniono przez Internet 1644 książki i jednostki zbiorów specjalnych.

W ciągu trzech lat realizacji projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, jako jedna z najmłodszych bibliotek cyfrowych w Polsce, wybiła się na pierwsze miejsce w rankingu Federacji Bibliotek Cyfrowych pod względem ilości udostępnionych publikacji, mając ich już 215 351 (stan na 9 maja 2013 r., wg wskazania Federacji Bibliotek Cyfrowej). Łączna liczba czytelników od dnia 19 lipca 2010, kiedy to uruchomiono pilotażową wersję strony, wyniosła 5 954 173 (stan na 9 maja 2013 r.), co pokazuje jak ważnym punktem na mapie polskiej nauki okazała się Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

Tworzenie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej nie kończy się wraz z zakończeniem projektu o tej nazwie. Równolegle z projektem współfinansowanym przez POIiŚ Biblioteka Jagiellońska realizowała projekt „Bezpieczne i kompleksowe udostępnienie zasobów cyfrowych UJ w sieci Internet. Etap I”, współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego.

Projekt ten został zaplanowany jako kontynuacja i uzupełnienie projektu Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. Ponadto Biblioteka Jagiellońska uzyskała finansowanie zadania pn. Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 r. pt. Dziedzictwo Kulturowe, priorytet „Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”. W ramach zadania zostanie zdigitalizowany oraz zabezpieczony zespół 352 jedn. zbiorów specjalnych oraz 383 woluminów czasopism. Wśród nich znajdują się takie tytuły jak: Narodna Časopis, ABC. Pismo codzienne: informuje wszystkich o wszystkim, Dziennik Ludowy.

Biblioteka Jagiellońska będzie sukcesywnie uzupełniała zbiory Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej korzystając z zaplecza sprzętowo-informatycznego, pozyskanego dzięki realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, a w dłuższej perspektywie jest zainteresowana dalszym pozyskiwaniem środków na jej utrzymanie i rozbudowę, zarówno ze środków krajowych jak funduszy europejskich.

Autor: Kaja Stompór-Lesiecka, Oddział ds. Projektów, Biblioteka Jagiellońska

 

Konserwacja okładki.

Konserwacja okładki.

Konwerter.

Konwerter.

Przykładowy skan.

Przykładowy skan.

Skaner.

Skaner.

Macierz dyskowa.

Macierz dyskowa.

Obróbka skanów.

Obróbka skanów.

 

Dnia 23 sierpnia 2013 roku portal MaterialyInzynierskie.pl został dołączony do zbiorów bazy Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Od tej daty serwis jest dostępny pod adresem http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/274898

Źródło:
[1] Kaja Stompór-Lesiecka, Oddział ds. Projektów, Biblioteka Jagiellońska
[2] Zdjęcia udostępnione dla MateialyInzynierskie.pl z archiwum Biblioteki Jagiellońskiej (prawa autorskie zastrzeżone).

Dodaj pierwszy komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *