Cała audycja “Na cztery ręce” w Polskim Radiu Czwórka PR4 poświęcona Materiałom Inżynierskiem 
DOWNLOAD: AUDYCJA
czworka

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja prasowa w Portalu Innowacji autorstwa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – pi.gov.pl 

Portal innowacji

 

Wywiad w audycji “Na cztery ręce” w Polskim Radiu Czwórka PR4 
DOWNLOAD: WYWIAD

czworka

 

 

 

 

 

Notka polecająca w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – ncbir.pl 

ncbir