Metale i ich stopy

Metale to pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych. Stopy metali to mieszaniny przynajmniej dwóch metali, które posiadają inne właściwości niż dane metale.

Tanie ogniwa fotowoltaiczne z perowskitów

Naukowcy odkryli, że materiały znane od ponad stu lat mogą obniżyć koszty budowy paneli słonecznych. Mowa o perowskitach - grupie nieorganicznych związków chemicznych, soli o ogólnym wzorze ABX3. A –…

Stop aluminium i germanu na trudne warunki

Czujniki użytkowane w trudnych warunkach, takich jak głębinowe odwierty naftowe, muszą być w stanie wytrzymać ekstremalne temperatury i ciśnienia przez setki godzin. Vivek Chidambaram i jego współpracownicy z A*STAR Institute…

Nowa odmiana fazy amorficznej q-glass

Kiedy stopiony metal chłodzony jest z dużą prędkością, pewne jego obszary mogą jednak mieć wystarczającą ilość czasu do rozwoju uporządkowanych form krystalicznych. Jeżeli zaś szybkość chłodzenia jest zbyt duża do…

Wytrzymała metaliczna folia bąbelkowa

Naukowcy z North Carolina State University w USA opracowali nową, bąbelkową, metaliczną folię, która jest wytrzymalsza, lżejsza i bardziej elastyczna niż blacha. Metaliczna folia bąbelkowa jest bardziej odporna na czynniki…

Twardsze spieki po gwałtownym chłodzeniu

Zespół naukowców z University of Rostock w Niemczech opracował nowy sposób błyskawicznego wytwarzania stopów metali o wysokiej wytrzymałości, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii zużywanej w trakcie procesu. Zgodnie z przewidywaniami odkrycie…

NiTi nitinol – materiał z pamięcią kształtu

Nitinol (NiTi) to stop niklu z tytanem, który praktyczne zastosowanie znalazł przy zawartości 53-57% masowego niklu. Materiał ten należy do grupy materiałów inteligentnych wykazujących efekt pamięci kształtu. Materiały z pamięcią…
TiO2

Pomysł na biznes? Syntetyczne kryształy

Dwóch badaczy pracujących w Narodowym Laboratorium Dużych Pól Magnetycznych (MagLab) na Florida State University rozpoczęło nową działalność gospodarczą w oparciu o badania nad rozwojem syntetycznych kryształów. Jest to związane z…