Potwierdzono istnienie pierwiastka Ununpentium

tablica_okresowa

Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez fizyków z Lund University w Szwecji, potwierdził istnienie elementu układu okresowego, którego liczba atomowa wynosi 115.

Eksperyment został przeprowadzony w akceleratorze GSI w Niemczech. Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze pomiary wykonane dziesięć lat temu przez grupy badawcze w Rosji. W 2000 roku raz pierwszy przeprowadzono eksperyment syntezy izotopu 115, po czym nadano mu roboczą nazwę Ununpentium (Uup). Nazwa Ununpentium wywodzi się z liczby atomowej tego pierwiastka zgodnie z systematyczną terminologią IUPAC dla transuranowców (z łac. jeden-jeden-pięć-ium).  Zespół rosyjskich i amerykańskich opublikował artykuł o nim w 2006 roku. Nowe badania GSI to kolejny krok w kierunku oficjalnego uznania elementu.

Pierwiastek uzyskano przez bombardowanie cienkiej warstwy ameryku (liczba atomowa 95) jonami wapnia (liczba atomowa 20). Nowy element ze 115 protonami w jądrze żył tylko ułamek sekundy, po czym uległ rozpadowi. Zespół badawczy był w stanie zmierzyć energię fotonów powstałych w związku z rozpadem alfa nowego elementu. Energie emitowane przez pewne fotony były zgodne z oczekiwanymi energiami dla promieniowania rentgenowskiego. Jest to charakterystyczny “odcisk palca” danego elementu układu okresowego. Pierwiastek jest całkowicie syntetyczny, dlatego mówimy o syntezie, a nie o odnalezieniu. Tworzenie elementów cięższych niż uran, który jest najcięższym pierwiastkiem występującym naturalnie na Ziemi (zawierającym 92 protony), wymaga reakcji syntezy, reakcji jądrowej lub innej wyspecjalizowanej reakcji chemicznej. Przed Ununpentium, akcelerator GSI pomógł w stworzeniu sześciu syntetycznych elementów zawierających więcej protonów niż uran.

To był bardzo udany eksperyment i jeden z najważniejszych w tej dziedzinie w ciągu ostatnich lat” – powiedział Dirk Rudolph, profesor Zakładzie Fizyki Jądrowej na Lund University.

Nowy element o super-ciężkim jądrze nie posiada jeszcze sformalizowanej nazwy. Międzynarodowa komisja złożona z ekspertów z dziedziny fizyki i chemii – Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) oraz Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) zweryfikuje rezultaty i zdecyduje, czy zalecić dalsze badania przed uznaniem pierwiastka.

Poprzednio oficjalnie dodanymi elementami do tablicy Mendelejewa były w 2011 roku pierwiastki Flerovium – Fl (liczba atomowa 114, wstępna nazwa Ununquadium – Uuq) oraz Livermorium – Lv (liczba atomowa 116, do czasu ustalenia nazwy, określany był jako Ununhexium – Uuh). Ich czas życia również jest krótszy niż sekunda, są także silnie radioaktywne.

Dowody na istnienie nowego elementu o liczbie atomowej 115 zostały zaprezentowane w czasopiśmie naukowym The Physical Review Letters 27 sierpnia 2013 roku. Mało prawdopodobne jest, wykorzystanie Ununpentium w budowie zaawansowanych gadżetów przyszłości. Jak dotąd, naukowcy znaleźli praktyczne zastosowania dla syntetycznych pierwiastków z maksymalnie setką protonów w jądrze.

Źródło:
[1] http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?news_item=6082&id=24890 | 28.08.2013
[2] Houston Museum 064 by Shadow Byrd (ShadowWolf13), flickr.com, CC BY-SA 2.0
[3] http://news.yahoo.com/scientists-existence-element-confirmed-213038928.html | 28.08.2013
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Ununpentium | 28.08.2013
[5] http://www.popsci.com/science/article/2013-08/new-accelerator-study-confirms-theoretical-element-115-exists | 28.08.2013

Dodaj pierwszy komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *