TecRoad – gumowy cichy asfalt

asfalt

TecRoad to modyfikujący granulat gumowy dodawany do mieszanek mineralno-asfaltowych. Produkowane są dwa rodzaje dodatku: tecRoad Standard i tecRoad Premium.

Nowoczesne nawierzchnie drogowe to nawierzchnie trwałe, odporne na koleinowanie, zmniejszające emisję hałasu i przyjazne środowisku naturalnemu. Najlepszy efekt daje zastosowanie asfaltu porowatego (hałas zmniejsza się od 5 do 8 dB, a wykonanie dwóch warstw wykazuje redukcję hałasu nawet o 10 dB).

TecRoad to dodatek powstały w wyniku recyklingu zużytych opon samochodowych. Przeprowadzone na przestrzeni wielu lat badania nawierzchni z dodatkiem TecRoad w Niemczech, Szwajcarii, Austri oraz w Polsce wykazują zdecydowaną przewagę nad właściwościami nawierzchni wykonanych przy użyciu asfaltów modyfikowanych polimerami.

W porównaniu z tradycyjnymi nawierzchniami asfaltowymi, nawierzchnie tecRoad wykazują zwiększoną szorstkość nawierzchni, trwałość zmęczeniową, odporność na spękania odbite, odporność na koleinowanie.

Powyższe cechy obniżają koszt utrzymania nawierzchni poprzez zmniejszenie liczby remontów. Ponadto, nawierzchnie drogowe z dodatkiem TecRoad wykazują znacznie niższy poziom emisji hałasu eliminując tym samym wysokie koszty wynikające z konieczności budowania ekranów dźwiękochłonnych.

Podstawowym składnikiem oferowanego granulatu gumowego TecRoad jest mączka gumowa otrzymywana ze zużytych opon samochodowych. TecRoad-Premium zawiera 35-40% gumy, TecRoad-Standard 30-35% gumy.

Dodatek TecRoad jest ciałem stałym w postaci granulatu. Składa się z lepiszcza, zwulkanizowanej gumy oraz odpowiednich wypełniaczy i olei. Jego temperatura mięknienia to zakres od 40 do 90ºC. Barwa dodatku to przedział kolorów od barwy ciemnobrązowej do czarnej.

Temperatura produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z dodatkiem TecRoad powinna wynosić 170ºC±10ºC. Dodatek TecRoad należy odpowiednio dozować do mieszanek. Przy zastosowaniu TecRoad Premium – 2% (m/m), przy TecRoad Standard – od 1,5% (m/m) do 2% (m/m) w stosunku do masy całej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dodatek tecRoad pakowany jest w worki 10, 15, 20kg i duże „Big-Bagi” po 500 kg.

Ze względu na to, że dodatek TecRoad zastępuje lepiszcze, jego zawartość w mieszance mineralnoasfaltowej należy zmniejszyć o ilość (procent) wprowadzonego dodatku.

Technologia gumowego asfaltu, znana wcześnej pod nazwą CTS, od paru lat jest dostępna w Polsce. Lepsza jakość przy niższych kosztach, bezpośrednie dodawanie granulatu do mieszarki, brak konieczności podgrzewania, proste przechowywanie – to tylko kilka powodów, które przemawiają za stosowaniem TecRoad przy produkcji nowoczesnych nawierzchni autostrad i dróg.

Źródło:
[1] Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2010-03-2600
[2] http://innovator.waw.pl/produkty/cichy-asfalt.html | 13.07.2013
[3] http://edroga.pl/nowosci-w-branzy/materialy/7260-nawierzchnie-tecroad | 13.07.2013
[4] http://www.rubbertec.org/DE/Produkte/Tec_Road/Produkt/ | 13.07.2013
[5] Asphalt Paving by Pam Broviak (Pam_Broviak), flickr.com, CC BY-SA 2.0

Dodaj pierwszy komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *