polimer

There are 6 articles under this tag
Materiały

Biopolimer ze skorup krewetek

Grupa naukowców z Wyss Institute mieszczącego się na Harvard University w Stanach Zjednoczonych opracowała przemysłową metodę pozyskiwania biopolimeru z muszli krewetek. Dzięki temu produkcja przedmiotów codziennego użytku, począwszy od obudów…
Materiały

Pisanie i rysowanie w cieczy za pomocą światła

Naukowcy z Laboratorium Chemii Polimerów na Uniwersytecie w Helsinkach opracowali specjalny rozpuszczalny materiał, na którym można pisać i rysować za pomocą światła lasera. Tym interesującym materiałem jest fotochemicznie aktywny polimer,…
Materiały

Konwersja pary w warstwy pianko-podobne

Polimery - podstawowy materiał bez którego nasza cywilizacja wyglądałaby zupełnie inaczej, począwszy od plastikowych butelek aż po krzesełka stadionowe, znajdują się bowiem w produktach handlowych, przemysłowych, medycznych - można by…
Materiały

Samoregeneracja. Terminator wśród polimerów

Naukowcy z centrum badawczego IK4-CIDETEC w Hiszpanii opracowali pierwszy samoregenerujący się termoutwardzalny polimer, który ulega naprawie bez udziału czynników zewnętrznych. "Samolecznie" polimeru następuje poprzez odnowę wiązań sieciujących zerwanych w miejscach…
ogniwo barwnikowe z polimerem przewodzącym
Materiały

Polimery przewodzące na ogniwa barwnikowe

Naukowcy ze sztokholmskiego KTH Royal Institute of Technology odkryli w jaki sposób można zwiększyć żywotność ogniw barwnikowych a także ich wydajność. Inspirowane procesem fotosyntezy, ogniwa barwnikowe są obiecującym rozwiązaniem jako…
Materiały

Hydrożel – nowe perspektywy

Czym właściwie jest hydrożel? Słowem wstępu to układ koloidalny w którym fazą zdyspergowaną (rozproszoną) jest woda a fazą rozpraszającą (formującą) są głównie polimery naturalne, sztuczne czy też ich modyfikacje. Najbardziej…