Precyzyjny atak na raka

W medycynie, użycie silnych leków powoduje często efekty uboczne, które mogą być śmiertelne dla pacjenta. Peisheng Xu z University of South Carolina pomaga w opracowaniu nowych leków, które poprawiają stan pacjenta podczas zastosowania mocnych medykamentów. Badania Xu koncentrują się na rozwoju precyzyjnych leków,  które można porównać do inteligentnych bomb używanych przez wojska.

Zespół Xu udoskonala leki składające się z dwóch części o rozmiarach molekularnych – pierwsza to nośnik, a druga to głowica zawierająca lekarstwo.  Jeśli chodzi o raka, to taka inteligenta bomba powinna poruszać się w ciele człowieka w taki sposób by nie atakować zdrowych ludzkich komórek. Wszystko zmienia się, gdy taki nalot napotka komórki rakowe. Lek wciska się do chorej komórki i wyładowuje tam swoją farmaceutyczną głowicę, doprowadzając do anihilacji komórek nowotworowych, które na to zasługują.

rak piersi

Tak wyglądają komórki raka piersi

Naukowcy opracowali wiele głowic zawierających lek. Są one skuteczne w zabijaniu komórek rakowych, ale powodują śmierć bądź uszkodzenia zdrowych komórek. Doksorubicyna jest bardzo silnym lekiem przeciwnowotworowym, ale może również spowodować uszkodzenie serca. Pacjent w ciągu całego życia może zażyć określoną ilość leku, w przeciwnym razie będzie miał problemy z sercem.

Xu z zespołem naukowców opracowali powłokę polimerową i nośnik, na głowicę zawierająca doksorubicynę. Powłoka pokrywająca potężny lek przeciwnowotworowy, chroni zdrowe komórki podczas transportu leku. Polimerowa powłoka jest zbudowana w taki sposób by pomóc w znalezieniu komórek nowotworowych. Przeciwnowotworowy ładunek zostaje uwolniony dopiero, gdy znajdzie się w środku komórki rakowej.

Naukowcy jako nośników używają nanocząstek o rozmiarze około 1000 razy mniejszym niż średnica ludzkiego włosa.

Celem uczonych nie jest tylko leczenie raka. Rozszerzają swoją pracę w innych dziedzinach, takich jak choroby ośrodkowego układu nerwowego – choroba Alzheimera, chorób wątroby, choroby układu krążenia.

Źródło:
[1] http://www.sc.edu/news/newsarticle.php?nid=6090#.UhcG2NK-18E | 15.06.2013
[2] http://www.newswise.com/articles/smart-bombing-cancer-alzheimer-s-disease-and-more | 15.06.2013
[3] Breast Cancer Cells by National Cancer Institute, Wikimedia Commons, Public domain