Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z portalu internetowego Materiały Inżynierskie, na który składają się wszystkie strony i podstrony zamieszczone pod adresem domeny materialyinzynierskie.pl.

1. Korzystając z portalu Materiały Inżynierskie lub pobierając z niego materiały, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków przedstawionych w niniejszym tekście. Jeżeli Użytkownik strony nie akceptuje przedstawionych poniżej warunków powinien zrezygnować z korzystania z tej strony i pobierania udostępnionych na niej materiałów.

2. Kopiowanie, reprodukcja tekstów i elementów z serwisu Materiały Inżynierskie, w całości, lub w części bez wcześniejszej, pisemnej zgody jest zabroniona. Po uzyskaniu zgody na publikację fragmentu konkretnego teksu należy podać jako źródło nazwę serwisu w postaci Materiały Inżynierskie. Jeśli materiał publikowany jest w Internecie należy również umieścić link do serwisu. Poza ściśle określonymi przypadkami, serwis Materiały Inżynierskie, służy wyłącznie do indywidualnego i osobistego korzystania. Użytkownik niniejszej strony internetowej ma prawo, wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, do pobierania oraz drukowania materiałów z całej strony albo jej fragmentów pod warunkiem nie naruszania praw autorskich. Użytkownik przy pobieraniu oraz drukowaniu powinien zachować wszelkie informacje o zastrzeżeniu praw autorskich i praw z rejestracji znaków towarowych na wszystkich pobranych/wydrukowanych kopiach materiałów.

3. Serwis internetowy Materiały Inżynierskie informuje i zastrzega, że wszelkie dane zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter ogólnoinformacyjny lub reklamowy (artykuły sponsorowane). Serwis internetowy Materiały Inżynierskie przykłada ogromną uwagę do poprawności i aktualności wszelkich informacji zawartych na niniejszej witrynie. Pomimo tego redakcja nie możem zagwarantować, że informacje umieszczone w niniejszym serwisie są kompletne i prawidłowe. Redakcja przypomina, że informacje podane na stronie, z czasem mogą być już nieaktualne. Portal Materiały Inżynierskie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedzenia.

4. Serwis internetowy Materiały Inżynierskie może zawierać odnośniki do stron internetowych zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z serwisem. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Serwis Materiały Inżynierskie nie odpowiada za informacje wynikające z treści znajdujących się na stronach zarządzanych przez podmioty trzecie. Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych w serwisie Materiały Inżynierskie zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

5. Komentarze do artykułów zamieszczonych na stronach Materiały Inżynierskie może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu ma prawo usunąć komentarze łamiące prawo oraz niemerytoryczne, tj. nieodnoszące się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Usuwane będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych. Redakcja serwisu Materiały Inżynierskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze Czytelników.

6. Wszelkie publikowane w portalu Materiały Inżynierskie informacje są własnością ich twórców. Serwis nie publikuje żadnych informacji bez zgody ich właścicieli. Zabrania się też ich rozpowszechniania bez zgody portalu. W celu opublikowania informacji znajdujących się na łamach Materiały Inżynierskie należy zgłosić się do redakcji.

7. Niniejsza strona, w tym jej struktura oraz projekt graficzny, podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami). Jakiekolwiek kopiowanie stron czy jej elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych, jak również znaków towarowych zamieszczonych na stronach, w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uprzedniej pisemnej zgody serwisu internetowego Materiały Inżynierskie jest zabronione.

8. Redakcja Materiały Inżynierskie publikując jakiekolwiek materiały w serwisie w oparciu o informacje zamieszczane w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy. Jeśli jakikolwiek wydawca (bądź podmiot mający prawa do materiałów, na które redakcja serwisu się powołuje) poinformuje nas, że nie chce, aby redakcja serwisu Materiały Inżynierskie  powoływała się na materiały przez niego publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte, redakcja nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

8. Serwis internetowy Materiały Inżynierskie nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z serwisu internetowego, jego zawartości oraz za nieprawidłowe działanie niniejszej strony internetowej lub za przerwy w dostępie do niej. Całkowite ryzyko z tytułu korzystania z portalu Materiały Inżynierskie oraz wykorzystania informacji umieszczonych na niniejszej stronie internetowej ponosi użytkownik strony internetowej. Serwis internetowy Materiały Inżynierskie nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, kompletności oraz przydatności tych informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad korzystania z serwisu internetowego Materiały Inżynierskie, prosimy o kontakt pod adresem email: redakcja[at]materialyinzynierskie.pl