Recyllose – materiał ze ścieków

oczyszczalnia

Głównym celem oczyszczalni ścieków jest oddzielenie odpadów stałych i zanieczyszczeń od wody. W ściekach znajdują się odpady stałe, które stanowią niewielką ich część. Tworzy się z nich osad bardzo uciążliwy dla środowiska. Stanowi on zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i jest dużym problemem ekonomicznym.

Istnieje kilka rozwiązań mających na celu jedynie powtórne wykorzystanie osadów, jednak nie są to rozwiązania satysfakcjonujące, wobec stale rosnącej ilości ścieków. Firma CleanTech opracowała ekonomiczne rozwiązanie o nazwie SRS (system recyklingu ścieków). SRS zamienia odpady stałe w dochodowy nowy towar – Recyllose i jednocześnie chroni środowisko naturalne. Odsetek odpadów stałych zawartych w ściekach to tylko 0,1%. Około 40% – 50% odpadu ulega trawieniu, a reszta gromadzi się w postaci osadu. Szlam nie rozkłada się lub rozkłada się powoli, a ponadto zawiera żywe i martwe bakterie.

SRS to zaawansowana, wieloetapowa technologia elektromechanicznego oddzielania i usuwania konkretnych trudno rozpuszczalnych materiałów, takich jak celuloza, tłuszcze, oleje. Technologia została specjalnie przystosowana do specyficznych fizykochemicznych właściwości materiałów występujących w ściekach jak i do wymaganych właściwości końcowego produktu. Technologia jest opatentowana, producent nie podaje szczegółów. Recyllose to produkt na bazie celulozy wytwarzany automatycznie w procesie SRS o niskiej wilgotności. Ten unikalny nowy materiał składa się głównie z włókien celulozowych uzyskanych podczas procesu oczyszczania ścieków.

Recyllose jest cennym materiałem, który może być stosowany w różnych gałęziach przemysłu jako alternatywne paliwo, opał, dodatek w przemyśle celulozowo-papierniczym, dodatek w produkcji polimerów (PVC, PP, PE, ABS i innych) oraz do produkcji biopolimerów.

Amerykańska firma Qterus twierdzi, że Recyllose może być stosowany jako alternatywne paliwo zamiast etanolu używanego w biodieslach. W teście przeprowadzonym w 2011, z grupy dwudziestu materiałów Recyllose okazał się najbardziej odpowiednim materiałem pochodzącym z recyklingu do wytwarzania biodiesla. Bez wstępnej obróbki jedna tona Recyllose wystarczyła na wyprodukowanie 500 litrów wysokiej jakości paliwa.

Materiał może być wykorzystany jako opał. Jest materiałem ekonomicznym, energooszczędnym, przyjaznym dla środowiska. Spalanie odbywa się w nieco zmodyfikowanych piecach do spalania drzewnego peletu lub kukurydzy. Paliwa kopalne powstawały w środowisku naturalnym przez około 70.000.000 lat, Recyllose jest tworzony natychmiast w zautomatyzowanym procesie. Powstały opał jest bezpieczny w użyciu i nie zanieczyszcza środowiska podczas spalania. Materiał jest suchy, bezwonny, wysterylizowany o wartości opałowej 5500 kcal/kg. Recyllose stanowi 80% -100% wartości kalorycznej węgla i około 120% wartości kalorycznej peletu drzewnego.

Recyllose produkowany w postaci granulek lub masy, może być stosowany do produkcji każdego rodzaju papieru. Tradycyjny papier wyprodukowany bezpośrednio z drewna jest kosztownym i pracochłonnym tworzywem. Tradycyjny proces produkcji pierwotnej masy papierowej zanieczyszcza wodę i powietrze. Ma negatywny wpływ na środowisko poprzez przez emisję zanieczyszczeń w procesie produkcji masy celulozowej. Tłumaczy to, ogromne zainteresowanie makulaturą. Obecnie 45% włókien celulozowych sprzedawanych na rynku pochodzi z recyklingu makulatury.

Zastosowanie technologii SRS i produkcji Recyllose powoduje zmniejszenie ilości szlamu nawet o 50%, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, niższe wydatki operacyjne o około 30%, wpływa na poprawę efektywności innych elementów oczyszczalni ścieków, zmniejsza emisję dwutlenku węgla

Źródło:
[1] http://www.appliedcleantech.com/index.php?dir=site&page=content&cs=3036&langpage=eng | 18.07.2013
[2] http://cleantechconcepts.com/?p=186 | 18.07.2013
[3] Sewage treatment plant by eutrophication&hypoxia, flickr.com, CC BY 2.0