Samoloty przyjazne środowisku

airbus 321

Europejski przemysł lotniczy wyznaczył sobie ambitne cele w zakresie ochrony środowiska. Do roku 2020 chce nie tylko zmniejszenia emisji szkodliwych gazów – dwutlenku węgla o 50 procent, a tlenku azotu o 80 procent, ale chce także wydłużenia cyklu życia samolotów. “Life Cycle Assessment (LCA)” to określenie, którego eksperci używają do opisu oceny negatywnego wpływu na środowisko elementów wykorzystanych do budowy samolotów.

Analiza obejmuje każdy rodzaj oddziaływania samolotów na środowisko – od produkcji do recyklingu lub utylizacji. Zebrane dane będą wykorzystywane już na etapie projektowania poszczególnych części. Aby to był możliwe wymagana jest wysoka wydajność oprogramowania do gromadzenia tych danych. Programy te są bardzo skomplikowane i są zazwyczaj obsługiwane przez ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresy inżynierii materiałowej.

Naukowcy opracowali program komputerowy, z którego można korzystać już podczas projektowania elementów, przed rozpoczęciem produkcji. Program ten opiera się na bazie danych lotnictwa zawierającego dane LCA z dziesiątek lat. “Za pomocą kliknięcia myszy, projektant wie, jak duży wpływ na środowisk ma dany komponent, w oparciu o jego wcześniejsze wykorzystanie. Oznacza to, można określić ilość energii potrzebnej na produkcję i późniejszą eksploatację elementów” twierdzi Robert Ilg z Life Cycle Engineering Department (GaBi) of the Fraunhofer Institute for Building Physics IBP.

Dla przykładu kilogram folii aluminiowej, materiał często używany w przemyśle lotniczym, posiada zapis 140 MJ (megadżuli) w wyniku wydobycia boksytu, transportu i dalszego przetwarzania. Jest to ponad cztery razy więcej energii niż podczas recyklingu kilograma aluminium. Innym kluczowym elementem nowego oprogramowania są specjalnie zaprogramowane modele LCA. Projektanci mogą budować różne scenariusze z poszczególnych składników i uzyskać natychmiastowy obraz tego, jak połączenie materiałów wpływa na środowisko.

Z budżetem około 1,6 mld euro, projekt jest jedną z największych inicjatyw Komisji Europejskiej i został stworzony w 2008 roku z zamiarem uczynienia lotnictwa bardziej przyjaznym dla środowiska.

Źródło:
[1] http://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2013/june/building-more-sustainable-aircrafts.html | 14.06.2013
[2] US Airways A321 finishing touches by DearEdward, flickr.com, CC BY 2.0