Samooczyszczająca się farba wytwarza ozon

Badania prowadzone przez naukowców na  Indiana University pokazują, że samo-oczyszczające się farby i powierzchnie mogą powodować więcej problemów niż przynosić korzyści.

Powłoki z dwutlenku tytanu (TiO2 stosowany jest często jako biały barwnik) mają działanie katalityczne – ułatwiają zachodzenie reakcji chemicznej – w jego obecności i pod wpływem światła ulega rozkładowi wiele szkodliwych związków chemicznych.

“Ponieważ normy jakości powietrza stają się coraz bardziej rygorystyczne, ludzie będą myśleć o technologiach, które mogą zmniejszyć zanieczyszczenie” powiedział Jonathan D. Raff, adiunkt School of Public and Environmental Affairs at IU Bloomington oraz autor badania. “Nasze badania sugerują, że stosowanie TiO2 nie może być jedną z nich.”

TiO2

Tak wyglądają kryształy TiO2 (dwutlenku tytanu)

Naukowcy obliczyli, że w technologiach gdzie wykorzystywany jest dwutlenek tytanu, degradacja amoniaku (obecnego np. w spalinach, oparach z hut) może stanowić do 13 procent tlenków azotu powstającego w bezpośrednim sąsiedztwie. Przyczynia się  to do powstawania szkodliwego ozonu – smogu fotochemicznego.

Zanieczyszczenia związane ze smogiem prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych, w tym trudności w oddychaniu, chorób serca i płuc.

Ozon jest wytwarzany w wyniku reakcji z udziałem tlenków azotu (NOx), które pochodzą głównie z emisji z pojazdów silnikowych oraz lotnych związków organicznych wynikających z procesów przemysłowych. Wyposażanie samochodów w katalizatory jest skutecznym  sposobem redukcji ozonu na obszarach miejskich.

Dalsze badania mają pomóc w lepszym zrozumieniu procesów dotyczących katalizy dwutlenku tytanu i amoniaku. Powinno to zaowocować opracowaniem lepszych metod oczyszczania powietrza, oraz udoskonaleniu procesów przemysłowych wykorzystujących amoniak.

Źródło:
[1] http://newsinfo.iu.edu/news/page/normal/24329.html | 17.06.2013
[2] http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja401846x | 17.06.2013
[3] TiO2crystals by Materialscientist, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0