Tworzywo PEEK modyfikowane ftalonitrylem

Naukowcy z US Naval Research Laboratory (NRL) opracowali drugą generację polimeru polieteroeteroketonu (PEEK) modyfikowanego żywicą ftalonitrylową. Ośrodek badawczy NRL pracuje dla amerykańskiej marynarki wojennej.

Nowy materiał znajdzie zastosowanie w lotnictwie, budowie okrętów oraz w sprzętach przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Można go kształtować różnymi metodami: RTM (Resin Transfer Molding), RIM (Resin Infusion Molding), preimpregnować, nawijać, a także wykorzystywać w zautomatyzowanych liniach produkcyjnych podających tworzywo w postaci taśmy.

E-2C Hawkeye

PEEK modyfikowany ftalonitrylem jest stosowany do budowy osłon anten radiolokatora. Na zdjęciu E-2C Hawkeye, samolot wczesnego ostrzegania US Navy.

Kompozyty polimerowe modyfikowane ftalonitrylem należą do grupy tworzyw termoutwardzalnych, które zachowują swoje cechy wytrzymałościowe nawet w temperaturach do 500 ºC.  Łatwo wzmacnia się je włóknami węglowymi lub szklanymi, w prostych, nie wymagających użycia autoklawów, procesach. Po całkowitym utwardzeniu mogą być wykorzystywane do budowy konstrukcji przeznaczonych do pracy w środowiskach silnie utleniających oraz w wysokich temperaturach. Niska lepkość oraz szerokie okno przetwórstwa czynią kompozyt materiałem nadającym się do wykonywania elementów o grubych przekrojach, zawierających włókna o dużej średnicy.

Tworzywo PEEK modyfikowane ftalonitrylem dodatkowo charakteryzuje się doskonałą przenikalnością dielektryczną oraz absorpcją fal elektromagnetycznych. Zdolność do osiągania stanu stałego już w temperaturze poniżej 250 ºC, czyni modyfikowany PEEK tworzywem podobnym do zwykłych żywic epoksydowych. Niska absorpcja wody oraz dobra stabilność termooksydacyjna w temperaturach powyżej 375 ºC mogą uczynić z modyfikowanego tworzywa PEEK doskonały materiał do budowy lekkich samochodów oraz ognioodporny materiał budowlany.

Obecnie PEEK jest używaniy przy budowie samolotów, statków, osłonki, obudów baterii, ogniodpornych tkanin i kompozytów konstrukcyjnych, pojemników na amunicję oraz zbiorników.

Źródło:
[1] http://www.nrl.navy.mil/media/news-releases/2013/navy-develops-high-impact-high-integrity-polymer-for-air-sea-and-domestic-applications | 24.06.2013
[2] http://www.naval-technology.com/news/newsus-nrl-develops-peek-like-phthalonitrile-resin-for-marine-applications | 24.06.2013
[3] E-2C Hawkeye by Official U.S. Navy Page, flickr.com, CC BY 2.0