Wybuchowy materiał – Tannerite

tannerite wybuch

Tannerite jest opatentowanym materiałem wybuchowym, składającym się z azotanu amonu oraz proszku aluminiowego. Tannerite jest wyjątkowy, ponieważ jest wyjątkowo stabilny (nie wybucha) pod wpływem słabszych bodźców zewnętrznych, takich jak uderzenie opuszczonego młota. Dostarczany w postaci dwóch proszków, które po połączeniu tworzą groźną, eksplodującą mieszankę. Stosowany jest głównie do budowy wybuchających celów.

Materiały wybuchowe to związki chemiczne lub mieszaniny mogące ulegać reakcji wybuchowej. Zostaje ona zapoczątkowana bodźcem zewnętrznym i postępuje samorzutnie z wielką szybkością. Podczas przebiegu reakcji wydzielają się zazwyczaj duże ilości produktów gazowych i energii. W zależności od rodzaju materiału wybuchowego reakcję wybuchową wywołują różne bodźce – cieplny, mechaniczny, elektryczny, wybuchowy – za pomocą ładunku inicjującego.

Ze względu na swoje właściwości Tannerite jest sprzedawany w USA w ograniczonych ilościach. Jednak przed zmieszaniem, może być sprzedawany, transportowany i przechowywany w Stanach Zjednoczonych bez specjalnych pozwoleń. Tannerite składa się z dwóch komponentów – mieszaniny azotanu amonu (85%) i nadchloranu amonu (0-15%) oraz mieszaniny proszku aluminiowego (90%), gąbki tytanowej (5%) i wodorotlenku cyrkonu (5%). Azotan amonu to utleniacz, katalizatorem jest mieszanina z pyłem aluminiowym. Prostsze mieszaniny azotanu amonowego i proszku aluminiowego nazywane są amonalami. Znajdują zastosowanie w przemyśle wydobywczym. Ich prędkość detonacji waha się w granicach 4000-6000 m/s.

Detonacja Tannerite może zostać zainicjowana tylko przez pocisk wystrzelony z odpowiednią prędkością. Niskie prędkości pocisków np. wystrzelonych z shotguna lub pistoletu nie zainicjuje detonacji.

Detonacji materiału towarzyszy duża eksplozja i tworzenie się chmury. Tannerite jest przydatny dla osób strzelających na dużych odległościach, może służyć jako wskaźnik celu. Służą do tego najczęściej karabiny maszynowe oraz snajperskie.

Tannerite wykorzystywany jest również przez kluby strzeleckie. Zapewnia efektowne eksplozje podczas dużych demonstracji uzbrojenia lub innych wydarzeń. Producent zaleca stosowanie nie więcej niż 0,5 funta (0,23 kg) mieszany, ze względów bezpieczeństwa.

Źródło:
[1] http://www.tannerite.com/ | 24.07.2013
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Tannerite | 24.07.2013
[3] Tannerite explosion 2 by Mcumpston, Wikimedia Commons, Public domain